Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)Italian (Italy)French (France)

Dla Pracodawców

 

selekcjaREKRUTACJA I SELEKCJA:

 

Posiadamy bogatą bazę danych kandydatów, którą na bieżąco wzbogacamy i aktualizujemy.

 

Specjalizujemy się w przeprowadzaniu rekrutacji wykwalifikowanej kadry pracowniczej.


Zdajemy sobie sprawę, że znalezienie odpowiednich ludzi – wykwalifikowanych i o wysokich kompetencjach zawodowych – jest procesem bardzo trudnym, a także czasochłonnym i kosztownym.


Jesteśmy do tego przygotowani i proponujemy Państwu skorzystanie z naszych usług w tym zakresie. Rekrutacja kandydatów jest przeprowadzana profesjonalnie i zgodnie z naszymi najlepszymi praktykami. Celem procesu jest wyselekcjonowanie dla klienta tej właściwej osoby do zatrudnienia.

 

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE ZE ZLECENIA NAM PROCESU REKRUTACJI:

  • rekrutacja prowadzona jest przez profesjonalistów,
  • oszczędność czasu w ramach działu HR: klient nie zajmuje się opracowywaniem ogłoszeń, prowadzeniem rozmów kwalifikacyjnych, badaniem kompetencji kandydatów;
  • klient może pozostać anonimowy przez cały okres poszukiwania pracownika,
  • usługa nie kończy się tylko na zatrudnieniu pracownika, oferujemy także stałe konsultacje i bieżącą pomoc,
  • udzielamy gwarancji na wykonaną usługę.

USŁUGI PRACY TYMCZASOWEJ:

OUTSOURCING PRACOWNICZY:

Praca tymczasowa jest stosunkiem pracy pomiędzy trzema podmiotami: pracownikiem tymczasowym – agencją pracy tymczasowej – pracodawcą-użytkownikiem.
 

Praca na tych zasadach polega na tym, że pracownik formalnie zatrudniony jest przez agencję pracy tymczasowej, a swoje obowiązki wykonuje u pracodawcy użytkownika. Ta forma współpracy nie łączy bezpośrednio pracowników z pracodawcą użytkownikiem.

Pracownik podpisuje umowę o pracę tylko i wyłącznie z agencją pracy tymczasowej. Z kolei umowa pomiędzy agencją pracy tymczasowej i pracodawcą użytkownikiem, reguluje wszystkie kwestie związane z oddelegowaniem pracowników do pracy.


Stosowana od dawna na świecie forma zatrudniania, jaką jest praca tymczasowa, nie powinna niepokoić, nie powinna też przywoływać skojarzeń z pracą dorywczą, wykonywaną przez krótki czas. Ta, relatywnie nowa w naszym kraju, forma zatrudniania, od 2003 roku jest regulowana ustawowo, pozwala zatem żeby przyszli pracownicy agencji pracy tymczasowej, korzystający z tej oferty pracy, mieli poczucie bezpieczeństwa i korzystali, między innymi, z zaplecza prawnego.

Ta forma zatrudnienia odnosi się już nie tylko do pracowników fizycznych, ale coraz częściej także do specjalistów i menedżerów. Osoby z doświadczeniem informatycznym, biurowo-administracyjnym czy finansowo-księgowym również zostają pracownikami tymczasowymi. Wśród specjalistów największym zainteresowaniem cieszy się leasing oraz outsourcing pracowników IT, a tendencja zatrudniania pracowników tymczasowych w sektorze usług, mimo że jeszcze długo nie będzie silniejsza niż wśród przedsiębiorstw produkcyjnych – jest wyraźnie wzrostowa.

 

Najczęściej z leasingu pracowników korzystają firmy prowadzące działalność charakteryzującą się sezonowością zapotrzebowania na pracowników, jednak coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na stałą współpracę z agencjami pośrednictwa pracy. Możliwość większej koncentracji na organizacji biznesu i odciążenie w sprawach administracyjno-kadrowych to chyba największy atut korzystania z usług leasingu pracowników. Odpowiednie planowanie pracy pozwala optymalizować koszty zatrudnienia już przy wynajmie zaledwie kilku pracowników i to niezależnie od rozmiarów przedsiębiorstwa.

 

KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA OUTSOURCINGU PRACOWNICZEGO SĄ NASTĘPUJĄCE:

  • Zmiana struktury kosztów - przeniesienie kosztów zatrudnienia delegowanych pracowników z budżetu personalnego na budżet administracyjny;
  • Rozwiązanie problemu limitu etatów;
  • Możliwość uniknięcia dodatkowych kosztów, wynikających z bezpośredniego zatrudnienia przez firmę (pakiety socjalne, benefity + inne formy wynagradzania pracowników firmy). Stosuje się to często w przypadku stanowisk kierowniczych, gdzie świadczenia tego typu stanowią bardzo duży procent wynagrodzenia;
  • Obnizenie kosztów związanych z obslugą kadrowo - placową i przejęcie wszelkich dzialan z nią związanych przez agencję.